پروژه ما


Interkulturell Kirche in Lippe sein
پروژه ما “Together in Christ – Lippe”

افرادی با ریشه های مختلف فرهنگی از کشور های مختلف در Lippe زندگی می کنند. آن ها به عنوان مسیحی به صورت گروهی با هم ملاقات می کنند و کلیسا تشکیل می دهند. غالباً این اتفاق ابتدا در زبان و فرهنگ خود فرد رخ می دهد. این مسئله در کلیساهای منطقه ای Lippe نیز بدین صورت است.

پروژه ما (کلیساها) مجامع و گروههایی از ریشه ها ، زبانها ، زمینه های فرقه ای و فرهنگی مختلف را به هم متصل می کند. ما می خواهیم علاوه بر همه تنوع ها و استقلال هر گروه ، کلیسای عیسی مسیح در لیپه باشیم. به این منظور ، ما عناصر مشترک کار جامعه فرهنگی را، با حفظ استقلال گروه های مختلف، توسعه می دهیم.

در ابتدا تمرکز بر عبادت ماهانه بین فرهنگی است. اما می بایستی پیشنهادات دیگری در زمینه های موسیقی و فرهنگ ، مطالعه کتاب مقدس ، کار با کودکان و جوانان و غیره به آن افزوده شود.

پروژه ما از اول اکتبر 2020 با عنوان “کلیسای بین فرهنگی در لیپه” آغاز شد. اکنون ما “Together in Christ-Lippe” هستیم. این یک پروژه در چارچوب “Erprobungräume”  از Lippische Landeskirche است و پروژه هم از اینجا تأمین می شود  (https://www.erprobungsraeume-lippe.de/)

اعضای فعلی این پروژه :

  • Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Detmold-West
  • Evangelisch Koreanische Kirchengemeinde Detmold e. V.
  • Church of Pentecost International, Detmold
  • Mission Evangelique Approche-toi
  • English Language Christian Mission in NW
  • Internationaler Bibelkreis vor allem mit persischsprachigen Christinnen und Christen
  • Evangelische Studierendengemeinde Detmold-Lemgo
  • Lippische Landeskirche mit den Arbeitsbereichen Ökumene und Migration