فعالیت ها / گروه کر

در هر ماه یکبار شنبه‌ها برای گروه کر دعوت میکنیم. در سه ساعت فشرده ترانه‌های مختلف از فرهنگ های متفاوت، ترانه‌های سنتی پرستشی تمرین و خوانده میشود. بویژه شرکت کنندگان خواندن ترانه‌های متعدد و دسته جمعی رو تجربه میکنند. دانش و تئوری موسیقی لازم نیست، مهم فقط لذت بردن از ترانه خواندن دسته جمعی به زبان‌های مختلف و سبک‌های موسیقی است.
در آینده این ترانه‌ها در مراسم عبادت بین‌المللی اجرا میشوند. تیم «باهم در کنار مسیح» بسیار خرسند است که رهبر ایده‌آل گروه کر کریستیان آکوا رو پیدا کرده است. آکوا در شهر دتمولد بعنوان خواننده ٱپرا آموزش دیده است و همچنین با فرهنگ های متعدد هم آشنایی دارد و در این باب تحصیل کرده است.
گروه کر آخرین شنبه هر ماه از ساعت ۱۳ – ۱۰ برگزار میشود. محل برگزاری گروه کر در شهر دتمولد خیابان مارتین لوتر پلاک ۳۹ کلیسای صلح و آشتی (Versöhnungskirche) میباشد. نوبت‌های مربوطه در نوار بغل قابل مشاهده هستند.